เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 63

ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัยชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกทศผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ปีงบประมาณ 62

27 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ต.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน ต.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 รายการ (5 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง กร.ทหาร อาคาร 6 ชั้น 1-6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศ กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ไอคิวนิวส์คลิป (IQNewsClip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว พร้อมจัดทำอัลบั้มภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคาร 6 ชั้น 4 จำนวน 1 เครื่อง (5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ประจำเดือน ส.ค.62 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ
11 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)
26 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน ก.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ประจำเดือน ก.ค.62 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดโครงการประกวดภาพวาดหัวข้อ "จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว" โดยวิธีคัดเลือก
21 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ 8 ล้อ 2 ชั้น และมีห้อง VIP ด้านล่าง จำนวน 1 รายการ (2 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย เรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ประจำเดือน มิ.ย.62 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ประจำเดือน พ.ค.62 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และ นิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)
25 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561)
24 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการดำเนินงานจัดโครงการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ "กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์" โดยวิธีคัดเลือก
11 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 6 อาคาร 6
14 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างด้านสื่อการนำเสนอและประชาสัมพันธ์การรับรองและการจัดประชุม ผบ.ทสส.อาเซียน ครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่

ปีงบประมาณ 61

13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการดำเนินการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น
1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศ กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ไอคิวนิวส์คลิป (iQNewsClip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาซากเครื่องปรับอากาศชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
30 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างจัดทำวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ต.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง กร.ทหาร
6 ก.ย.61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคาร 6 กร.ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สาย ส. ของ กร.ทหาร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก
 
 
Powered by Phoca Download