เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 63

ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ 62

18 กันยายน 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 มิถุนายน 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 เมษายน 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5 เมษายน 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 มกราคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ก.ย.61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 61

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(2)
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 60

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ปีงบประมาณ 59

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ปี 2559
 
 
Powered by Phoca Download