เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

5 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 มกราคม 2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง เพื่อนำมวลชนร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย
13 มกราคม 2563 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำฉากสำหรับบังแสงแดด เพื่อใช้ในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย (เพิ่มเติม)
3 มกราคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริษัทออแกไนซ์ เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย
16 มกราคม 2563 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแกไนซ์ เพื่อใช้ในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๓ และวันกองทัพไทย (เพิ่มเติม)
16 มกราคม 2563 ตารางแสดงงบประมาณ จ้างบริษัทออแกไนซ์ เพื่อใช้ในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันกองทัพไทย (เพิ่มเติม)
27 ธ.ค.62 ประกาศ กร.ทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างวบริษัทออแกไนซ์ เพื่อใช้ในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และวันกองทัพไทย
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ 62

18 กันยายน 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 มิถุนายน 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 เมษายน 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5 เมษายน 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 มกราคม 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ก.ย.61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 61

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(2)
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 60

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ปีงบประมาณ 59

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ปี 2559

ปีงบประมาณ 63