เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 65

16 ธ.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค.65 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
13 ม.ค.65 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานวันกองทัพไทย
6 ม.ค.65 จัดซื้อของรางวัลการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบ ONLINE
6 ม.ค.65 จัดซื้อของขวัญสำหรับบุตร-ธิดา กร.ทหาร
24 ธ.ค.64 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
24 ธ.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
23 พ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (33,100.-บาท)
11 ต.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรอยร้าวอาคาร ปรับปรุงพื้นและทำความสะอาดกระจก
17 ธ.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปอ. 2 ชั้น และมีห้อง VIP ด้านล่าง พร้อมพลขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ 8 ล้อ 2 ชั้น พร้อมพลขับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์ ของ บก.ทท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงดาดฟ้าส่วนโถงทางเข้าอาคารชั้น 1
30 ก.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการงานสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศ (กฤตภาคข่าวออนไลน์ iQNewsClip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง กร.ทหาร อาคาร 6 ชั้น 1-6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการดำเนิน โครงการพระพันปีหลวง”จัดจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการประกวดภาพวาดหัวข้อ “กองทัพไทย ถวายงานสืบสาน โครงการพระพันปีหลวง”
29 ก.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่ืองถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้วง ต.ค.-มี.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้วง ต.ค.64-มี.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
Powered by Phoca Download