เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 65

23 ก.ย.64 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัจ้าง การพัฒนาพื้นที่ด้านหลังลิฟท์เพื่อกำลังพล กร.ทหาร ใช้ประโยชน์ส่วนรวมระหว่างชั้น 2 3 4 5 และ 6
ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อ งานจัดซื้อของรางวัลการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Online
11 ม.ค.65 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 
Powered by Phoca Download