เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 64

ตารางการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วย กร.ทหาร
ตารางการรายงานการวิเคราะหืผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามจำนวน และแสดงร้อยละงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กร.ทหาร
 
 
Powered by Phoca Download