เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 64

13 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์
30 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสื่อพิมพ์ ประจำเดือน พ.ย.63
30 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน พ.ย.63
30 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
14 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
9 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
30 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ต.ค.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานสืบค้นข้อมุลทางสารสนเทศ (กฤตภาคข่าวออนไลน์ IQNewsClip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน ต.ค.๖๓
29 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 ก.ย.63 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง กร.หาร อาคาร 6 ชั้น1-6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 ก.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกมอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย เรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโปสเตอร์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ธ.ค.63 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
9 ธ.ค.63 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ
31 พ.ค.64 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 10 รายการ
28 พ.ค.64 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน มิ.ย.64
30 มิ.ย.64 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน ก.ค.64
29 มิ.ย.64 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์
22 มิ.ย.64 จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน
17 มิ.ย.64 จัดจ้างทำโปสเตอร์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
1 มิ.ย.64 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ
4 มิ.ย.64 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ
 
 
Powered by Phoca Download