เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 64

17 มิ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคในห้องน้ำ อาคาร 6 ชั้น 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงและทำความสะอาด ระบบน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร 6 ชั้น 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน พ.ค.64
8 เม.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเครื่องและยางปัดน้ำฝน
25 มี.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน เม.ย.64
15 มี.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋า จำนวน 1 รายการ
15 มี.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
12 มี.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ 50 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ (2 คัน)
11 มี.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
23 ก.พ.64 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน มี.ค.64
28 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน ก.พ.64
27 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลูกบิดห้องน้ำและกลอนสับสแตนเลส
12 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์วันกองทัพไทย
12 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำงานวีดิทัศน์วันกองทัพไทย
12 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
7 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญบุตร-ธิดา ข้าราชการ กร.ทหาร
30 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน ม.ค.64
25 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
15 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
14 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
9 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์
9 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
9 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
9 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
2 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน ธ.ค.๖๓
27 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาใหญ่ 8 ล้อ 2 ชั้น พร้อมพลขับ
26 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
24 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
23 พ.ย.63 ประรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเอตร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
23 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
23 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
13 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์
30 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสื่อพิมพ์ ประจำเดือน พ.ย.63
30 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน พ.ย.63
30 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
14 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่
9 ต.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
30 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ต.ค.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานสืบค้นข้อมุลทางสารสนเทศ (กฤตภาคข่าวออนไลน์ IQNewsClip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน ต.ค.๖๓
29 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง กร.หาร อาคาร 6 ชั้น1-6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
 
Powered by Phoca Download