เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 ม.ค.64 ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อของรางวัล
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
 
Powered by Phoca Download