เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 64

17 ก.ย.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์)
17 ก.ย.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดทำวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ))
5 ม.ค.64 รายงานความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อของรางวัลการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
 
 
Powered by Phoca Download