เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 61

6 ก.ย.61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคาร 6 กร.ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง กร.ทหาร
13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการดำเนินการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น
1 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ต.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศ กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ไอคิวนิวส์คลิป (iQNewsClip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างจัดทำวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาซากเครื่องปรับอากาศชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
30 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สาย ส. ของ กร.ทหาร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก
 
 
Powered by Phoca Download