เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 62

19 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธันวาคม 2562 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธันวาคม 2562 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธันวาคม 2562 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธันวาคม 2562 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธันวาคม 2562 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง
24 ธันวาคม 2562 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธันวาคม 2562 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังซื้อพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจพเดือน ม.ค.53 โดยเฉพาะเจาะจง
27 ธันวาคม 2562 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธ.ค.63 โดยเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค.62 ประกาศ กร.ทหาร เรื่อง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้าง งานจ้างวบริษัทออแกไนซ์ เพื่อใช้ในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และวันกองทัพไทย
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณา และเยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน พ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัยชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกทศผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
27 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ต.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน ต.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 รายการ (5 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง กร.ทหาร อาคาร 6 ชั้น 1-6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานสืบค้นข้อมูลทางสารสนเทศ กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ไอคิวนิวส์คลิป (IQNewsClip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว พร้อมจัดทำอัลบั้มภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคาร 6 ชั้น 4 จำนวน 1 เครื่อง (5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ประจำเดือน ส.ค.62 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ
11 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)
26 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน ก.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ประจำเดือน ก.ค.62 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดโครงการประกวดภาพวาดหัวข้อ "จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว" โดยวิธีคัดเลือก
21 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ 8 ล้อ 2 ชั้น และมีห้อง VIP ด้านล่าง จำนวน 1 รายการ (2 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย เรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ประจำเดือน มิ.ย.62 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ประจำเดือน พ.ค.62 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และ นิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)
25 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561)
24 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการดำเนินงานจัดโครงการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ "กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์" โดยวิธีคัดเลือก
11 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 6 อาคาร 6
 
 
Powered by Phoca Download