เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 59

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดจ้างทำวีดิทัศน์ ,แผ่นบันทึกข้อมูลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ
โครงการ จัดจ้างทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1 งาน
โครงการ จัดซื้อกรอบรูป วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ สาย ส.
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสือผสม (Multimedia) และห้องสื่อมวลชนพร้อมติดตั้งอุปรณ์ และทดสอบระบบ
งานปรับปรุงห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหาร (1) และ (2) ห้องควบคุมเครื่องเสียง และห้องการเงิน กรมกิจการพลเรือนทหาร
โครงการ จ้างจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2558 จำนวน 1 งาน
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ สาย ส. พร้อมติดตั้งสายไฟและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ
โครงการ งานปรับปรุงห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหาร (1) และ (2) ห้องควบคุมเครื่องเสียงและห้องการเงินกรมกิจการพลเรือนทหาร
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑฺห้องสื่อผสม (Multimedia) และห้องสื่อมวลชน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบ จำนวน 15 รายการ
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ สาย ส.
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ สาย พธ. และ สาย ส. จำนวน 6 รายการ
 
 
Powered by Phoca Download