เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 61

7 พฤศจิกายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
24 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างทำหนังสือวารสารกองทัพไทย(เสนาสนเทศ)
จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง กร.ทหาร อาคาร 6
ประกาศราคากลางโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการ จัดจ้างทำสารคดีทฤษฎีของพ่อ จำวน 4 ตอน
โครงการ จัดจ้างทำสารคดีเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ทท. จำนวน 24 ตอน
โครงการ จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น วีไอพี ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคาร 6 กร.ทหาร เมื่อ 27 ส.ค.61
โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ
8 มิถุนายน 2561 งบที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อสิ่งอุปกณ์สายสื่อสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน (รวม 7 รายการ)
 
 
Powered by Phoca Download