เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 63

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
3 มกราคม 2563 จ้างบริษัทออแกไนซ์ เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย
3 มกราคม 2563 จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง เพื่อนำมวลชนร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย
13 มกราคม 2563 การจ้างทำฉากสำหรับบังแดด เพื่อใช้ในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย (เพิ่มเติม)
27 กุมภาพันธ์ 2563 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง
 
 
Powered by Phoca Download