เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 63

ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สาย ส. จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุ
16 ธันวาคม 2562 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด
15 พฤษภาคม 2563 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ระเบียงทางเดินพร้อมโถงลิฟต์ แลบันไดหนีไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
Powered by Phoca Download