เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 62

7 มิถุนายน 2562 ประกาศผ๔เชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคาร 6 ชั้น 3-5 จำนวน 7 เครื่อง (31 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
21 มีนาคม 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 6 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
Powered by Phoca Download