เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 61

26 ก.ย.61 ขายซากเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีทอดตลาด
ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูป วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติที่มีต่อ ทท. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศวันที่ 22 ส.ค.61
ประกาศ กร.ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคาร 6 กร.ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างปรับปรุงห้องพื้นที่ ชั้น 1 ประกาศ 7 ส.ค.61
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างทำสารคดีทฤษฎีของพ่อ
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสารคดีเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพไทย จำนวน 24 ตอน ตอนละประมาณ 10 นาที จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างทำสารคดีทฤษฎีของพ่อ จำนวน 4 ตอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
 
 
Powered by Phoca Download