เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 มกราคม 2562 พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ของกำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี