เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 ตุลาคม 2561 พลตรี ศักดา ดีเดชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ เข้าร่วมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครบรอบ 23 ปี โดยมี พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร