เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 ตุลาคม 2561  พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ 22 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 โดยมี คุณกรรณิการ์ วิริยะกุล กรรมการบริษัท ให้การต้อนรับ ณ สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร