เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 ตุลาคม 2561 พลตรี ชุมโชค พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร