เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 ตุลาคม 2561 พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประกวดภาพยนตร์หนังสั้น เรื่อง "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร