เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 ตุลาคม 2561 พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร