เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 ตุลาคม 2561 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีรับส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ระหว่าง พลตรี ชุมโชค  พลสมัคร ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กับ พลตรี กฤษณ์  จันทรนิยม ผู้รับมอบหน้าที่การบังคับบัญชา โดยมี กำลังพลสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร