เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 มกราคม 2565 พลตรี ชนวุฒิ  อิทธิวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 จำนวน 20 เล่ม ณ สำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง