เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 มกราคม 2565 พลตรี ที่รัก  สร้อยนาค ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ให้แก่บุตร-ธิดา ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมีผู้แทนส่วนราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ กองสารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร