เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 มกราคม 2565 พันเอกชยพณัฐ  วิริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจการบรรจุของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัล ในการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นางนวพรรษ เลิศฤทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนจัดระบบงานครบวงจร ระดับ 8 ให้การต้อนรับ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)