เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 มกราคม 2565 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีแจกจ่ายขนมคุกกี้อิมพีเรียล (ชุดของขวัญวันเด็ก) จำนวน 1,000 ชุด จาก บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และชุดของขวัญ บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด จำนวน 200 ชุด ให้แก่บุตร-ธิดา ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่แจ้งวัฒนะ โดยมี พันเอกชยพณัฐ  วิริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 15 หน่วย ร่วมพิธี ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย