เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 ธันวาคม 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการสานสัมพันธ์ มวลชนกองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมีคณะมวลชน กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพและคณะมวลชน กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พันเอก ชยพณัฐ  วิริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- เวลา 0930 เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพลิกฟื้นผืนป่าด้วยศาสตร์พระราชา” จากพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ และจาก นางสาวชาลิสา กาปัญญา พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และห่มดินด้วยฟาง โดยมี พันเอก ยุธิส  พันธุ์ทวี ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ ทำให้มวลชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล สามารถนำไปขยายผลและนำไปประยุกต์ได้ใช้อย่างเป็นรูปธรรม