เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 ธันวาคม 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการสานสัมพันธ์ มวลชนกองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมีคณะมวลชน กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพและคณะมวลชน กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี ชนวุฒิ  อิทธิวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- เวลา 0530 สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนออกเดินทาง

- เวลา 1430 สักการะและถวายผ้าแพรห่มพระธาตุช่อแฮ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี พระครูภาวนาเจติยานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ่ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมพิธี เพื่อให้มวลชนเกิดจิตศรัทธาและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งได้ศึกษาศิลปะเชียงแสนและศิลปะล้านนาจากสิ่งปลูกสร้างภายในวัด