เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 ธันวาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร​ ร่วมสนับสนุนรับซื้อลำไยจากเกษตรกร จำนวน 24,000 กิโลกรัม (24 ตัน) รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ ตามข้อห่วงในของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี​และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย