เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

22 พฤศจิกายน 2564 พลตรี ที่รัก สร้อยนาค ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ Road Show ระบบสารสนเทศวิถีไอที กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ ทั้ง 6 ระบบ ได้แก่ My RTARF G-Chat RTARF Mail RTARF Drive GS Wave และระบบบริหารการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานให้แก่ผู้แทนหน่วย กรมกิจการพลเรือนทหาร ที่เอื้อต่อการบรรลุวิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทยในการเป็น Digital HQ ในปี 2565 และ Smart HQ ในปี 2580