เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 พฤศจิกายน 2564 พลโท กนกพงษ์ จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร