เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 พฤศจิกายน 2564 พลตรี ที่รัก  สร้อยนาค ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมบูรณาการคำของบประมาณ สายงานกิจการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ก่อนทราบกรอบวงเงิน) โดยมี ผู้แทนส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ภายใต้สายงานกิจการพลเรือน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร