เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 พฤศจิกายน 2564 พลตรี ชนวุฒิ  อิทธิวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จากบริษัทในเครือ แสงชัย กรุ๊ป โดยมี คุณอรรถวัฒน์ อัศวนิเวศน์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยในการนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร 

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์เพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน