เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 ตุลาคม 2564 พลตรี ธีรพงศ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครบรอบปีที่ 26 โดยมี พลเรือโท ปกครอง  มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การต้อนรับ