เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 ตุลาคม 2564 พลตรี ธีรพงศ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของกำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารที่ถึงแก่กรรม ณ ศาลา 15 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร