เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 ตุลาคม 2564 พลโท กนกพงษ์ จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ รับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ จาก คุณ ปริศนา กล่ำพินิจ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อนำสิ่งของดังกล่าวไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แม่น้ำชีล้นตลิ่งกัดเซาะพนังกั้นน้ำทำให้น้ำชีได้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในการสนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะ เพื่อขนย้ายถุงยังชีพ น้ำดื่ม และสิ่งของบรรเทาทุกข์ ลำเลียงไปยังพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยขบวนรถจะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ ออกเดินทางไปยังพื้นที่ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย ต่อไป