เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 ตุลาคม 2564 พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร