เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

6 ตุลาคม 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการชายแดนทหาร ครบรอบปีที่ 15 โดยมี พันเอก จักรกริศน์  เจริญโชติกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ