เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 ตุลาคม 2564 พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทองรูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้น พันเอก(พิเศษ) และนาวาอากาศเอก (พิเศษ) ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร