เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 กันยายน 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเทิดเกียรติข้าราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในส่วนของกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร