เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 กันยายน 2564 พลเรือตรี ณัฏฐพล  เดี่ยววานิช รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร  ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับ