เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 สิงหาคม 2564 พลตรี ชนวุฒิ   อิทธิวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 60,000 ชิ้น และชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) จำนวน 600 ชุด ให้แก่ผู้แทนจุดบริการประชาชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย ทั้ง 6 เขต เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร