เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 สิงหาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกำลังพล และจิตอาสาพระราชทาน นำถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา และเวชภัณฑ์ป้องกันโรคโควิด-19 (เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนมัสยิดบางหลวงกุฎีขาว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย