เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 กรกฎาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การสนับสนุนกำลังพลในการจัดระเบียบการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ จุดคัดกรองโรคโควิดเชิงรุก ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดรถยนต์พร้อมพลขับรถ รับส่งประชาชนที่ตรวจพบเชื้อโควิด ไปที่รักษาตัวแบบแยกกักรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแบบแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)