เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 กรกฎาคม 2564 พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น, ถุงมือยางทางการแพทย์อเนกประสงค์ จำนวน 2,000 ชิ้น และชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 500 ชุด จาก ดร.อมร  อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว, คุณหลี เต๋อ ซิง ประธานบริษัท ไทย อิเล็คทริค เทคโนโลยี จำกัด และคุณเจิ้น  เมี้ยว จิง ประธานสมาคมนักธุรกิจไทย - เจียง เจ๋อ ฮู้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร