เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 กรกฎาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกรมกิจการพลเรือนทหารจัดกำลังพลและจิตอาสาพระราชทานนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 250 ชุดประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดหลักสี่ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย