เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 กรกฎาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกำลังพล ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับการตรวจ พร้อมทั้งสนับสนุนรถยนต์พร้อมพลขับในการรับ-ส่งประชาชนที่ตรวจพบเชื้อโรคโควิด-19 นำส่งต่อไปยัง Home Isolation/community Isolation ณ จุดคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุก ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยการบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในวันนี้ เป็นการตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test หรือ Antigen Test (ATK) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำการตรวจคัดกรอง "โควิด 19" ดำเนินการตรวจตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.00 ถึง 16.00 นาฬิกา)
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จะจัดกำลังพลร่วมอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะจบภารกิจ โดยขอความร่วมมือประชาชน ผู้มาใช้บริการรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดย กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงพร้อมให้การสนับสนุนภาคส่วนในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 19 อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย