เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 กรกฎาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกำลังพล และจิตอาสาพระราชทาน นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปสนับสนุนให้กับแคมป์คนงานก่อสร้าง ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนงานในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่อไป
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย